Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 2, 2016


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 2, 2016

S U M A R

STUDII ȘI CERCETĂRI

HANS LENK, Le sport entre le Zen et le soi existentiel
ALEXANDRU BOBOC, Zeit und Zeitbewusstsein bei Edmund Husserl
MARIUS AUGUSTIN DRĂGHICI, Despre conceptul de axiomă în Analitica transcendentală
DANIEL NICA, Afectivitate şi anti-modernitate. Problema afectelor la Spinoza și Nietzsche
OANA ȘERBAN, Premise kuhniene pentru o teorie a validității estetice. Limitele aplicării modelului structurii revoluțiilor științifice în artă
DORINA PĂTRUNSU, Dezvoltare şi instituţii. Dileme filosofice cu privire la strategiile de schimbare instituţională
CONSTANTIN STROE, Dimitrie Bolintineanu – un moralist uitat
DANIEL COJANU, Ipostaze ale naţionalismului cultural în filosofia românească
TITUS LATES, Scris şi decădere în Caietele lui Cioran. Un colaj la 105 ani de la naştere
MIHAI POPA, La mort à l’ombre de la vie. Essai sur le pessimisme de Cioran
VLAD BILEVSKY, Devenirea nihilistă sau agonia fără deznodământ
MIHAI ARDELEAN, Schimb de roluri din viață în creația artistică – sub semnul definirii unei matrice stilistice
ILINCA BĂLAȘ, Figura Tatălui în societatea românească: legitim sau Ilegitim?
POMPILIU ALEXANDRU, Procesul individuaţiei în basmul Jack și vrejul de fasole
TITI PARASCHIV, VIOREL IULIAN TĂNASE, Efectul tehnologiei asupra creierului uman
MIHAI PETRU CRAIOVAN, Relaţia dintre imaginea de sine şi motivaţie în dezvoltarea profesională
IRINA HOLDEVICI, BARBARA CRĂCIUN, Hipnoterapia ericksoniană – o prezenţă activă în procesul terapeutic
MONICA CLAUDIA BOER, ADELA CIOBANU,  LAURA GHERMAN, IRINA GHINEA, Tulburarea bipolară cu ciclicitate rapidă – prezentare de caz
MONICA CLAUDIA BOER, ADELA MAGDALENA CIOBANU, RALUCA LUPAŞCU, BOGDAN IONESCU, Tulburarea bipolară rezistentă la medicaţie – prezentare de caz

NOTE ȘI REFLECŢII
DRAGOȘ POPESCU, Note despre sinteză

VIAŢA ȘTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, ediția I, Tîrgu Mureș, 20–23 octombrie 2016, Filosofie, psihologie și cultură în orizontul Personalismului energetic (Alexandru Boboc)

NOTE DE LECTURĂ
Alex Mihai Stoenescu, Țiganii din Europa și din România. Studiu imagologic, Editura RAO, București, 2014, 446 p.


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române