Cercetări filosofico-psihologice, anul VII, nr. 2, 2015


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul VII, nr. 2, 2015

Titu-Maiorescu-01.jpgS U M A R

ANIVERSARE TITU MAIORESCU
175 DE ANI DE LA NAȘTERE
ALEXANDRU SURDU, Titu Maiorescu – logicianul. Între tradiţie şi actualitate
VIOREL VIZUREANU, Semnificaţii pedagogice şi culturale ale logicii maioresciene
NICOLAE GEORGESCU, O inovație maioresciană în Ediția princeps Eminescu

HANS LENK ZUM 80. GEBURTSTAG

HANS-PETER SCHÜTT, Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Hans Lenk. Versuch einer Würdigung
HANS LENK, Halbweise Altersweisheiten über symbolische Hürden beim philosophischen Weiheitsrennen

STUDII ȘI CERCETĂRI
CONSTANTIN STROE, Argumentare şi contraargumentare în Sindipa – carte populară veche în cultura română
CRISTIAN ANDREI THEMISTOCLE, Riscul echivalării filosofiei platoniciene cu viziunea creştină în scrierile lui Augustin
OCTAVIAN REPOLSCHI, An Epistemic Model Analysis for Logic Games
MIHAI ARDELEAN, Din istoricul conceptului de psihoză
MARIA IROD, Melancolie şi violenţă în The Terrible Sonnets de Gerard Manley Hopkins
ANDA-IRINA STURZA, Un nou model de masculinitate: "How to Train Your Dragon"
ADELA MAGDALENA CIOBANU, CAMELIA POPA, LAURA DIANA GHERMAN, MIHNEA MANEA, Schizofrenie paranoidă și tulburare de personalitate instabil-impulsivă – prezentare de caz clinic
ADELA MAGDALENA CIOBANU, CAMELIA POPA, ELIZA RĂDOI, Tulburare psihotică scurtă suprapusă peste tulburarea borderline
RALUCA MIHAELA MILAC, Activitățile tinerilor în mediul virtual


NOTE ȘI REFLECȚII
RADU BALTASIU, About Soul Communication. A review of the Main Points towards a Sociology of the Whole
MARIUS DOBRE, Declinul unei civilizații


OPINII DESPRE CĂRȚI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Pietre de poticnire, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2014
NICOLAE GEORGESCU, Triumful căii duble: carte și viață
ȘTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Repere pentru o filosofie pentadică a identității românești

PETRE DAN-STRĂULEŞTI, Comentarii la Pietre de poticnire


VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a XV-a, Târgu-Mureş, 31 iulie–2 august, 2015 (Eugeniu Nistor)

NOTE DE LECTURĂ

De la filosofie la psihanaliză & retur. Dialoguri cu Vasile Dem. Zamfirescu consemnate de Leonid Dragomir, Editura Trei, București, 2014 (Marius Dobre)


IN MEMORIAM

ANA-MARIA MARHAN (1969-2015)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române