Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 2, 2017


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 2, 2017

S U M A R

STUDII ȘI CERCETĂRI
HANS LENK, La problématique éthique chez les spécialistes des sciences sociales
ŞERBAN N. NICOLAU, Învăţământul academic din Ţările Române (I)
CONSTANTIN STROE, Sensul moral şi eficienţa socială – repere fundamentale în opera lui Nicolae Iorga
ȘTEFAN BÂRZU, Nuanţe estetice ale renunţării şi resemnării în filosofia lui Kierkegaard
ANDREI CARPENEANU, Educație și redempțiune în opera lui Jan Amos Komenský (Comenius)
CAMELIA POPA, ADELA CIOBANU, BOGDAN IONESCU, Ethical Dilemmas of Using Intelligence Tests in Practice and Research
TITI PARASCHIV, VIOREL IULIAN TĂNASE, Elemente de psihofiziologia comunicării prin limbaj a creierelor
MIHAI PETRU CRAIOVAN, Relaţia muncă-familie în societatea românească actuală
GABRIELA POPESCU, Rolul psihoterapeutului în progresul înregistrat în intervenţiile terapeutice
ILINCA BĂLAŞ, Prin labirintul sufletului: mitul lui Dedal
LIDIA CALCIU, Homarul: alchimia unei transformări

RESTITUIRI
LICU POP, Concepţia estetică a lui Titu Maiorescu (II-IV)

NOTE ȘI REFLECȚII

RADU BALTASIU, Cultura şi societatea, de la determinaţiile şi rostirea lui Noica la conştiinţă vs. cunoştinţă la Nae Ionescu

ESEU

CLAUDIU SOARE, Republica din Eden

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:Comemorare Titu Maiorescu – Un secol de la moarte (1917–2017),
I. Opera filosofică, Ediţia a II-a, îngrijită de Alexandru Surdu;
II. Studii despre filosofia lui Titu Maiorescu, Coordonator: Alexandru Surdu,
Ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
NICOLAE SCURTU, Un monument al culturii naționale
MIRCEA ARMAN, Actualitatea lui Titu Maiorescu


VIAŢA ȘTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional „Constantin Rădulescu-Motru”, Ediția a II-a, „Maiorescu şi maiorescienii”, Târgu-Mureș, 25–28 octombrie 2017 (Victor Emanuel Gica)

IN MEMORIAM
Acad. IONEL VALENTIN VLAD (1943–2017)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române