Cercetări filosofico-psihologice, anul III, nr. 2, 2011


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul III, nr. 2, 2011

SUMAR / EXTRASE


STUDII ŞI CERCETĂRI
ALEXANDRU SURDU, Specificul logicii hermeneutice
HANS LENK, »Autoritär« oder »demokratisch« geleitetes Training?
DRAGAN YAKOVLYEVITCH, The successes of science and scientific-theoretical realism: a less than direct connection
ION TĂNĂSESCU, Despre multipla semnificaţie a termenului "intenţionalitate" în psihologia brentaniană
TEODOR VIDAM, O perspectivă critic constructivă asupra gândirii etice
CARMEN REPOLSCHI, Luigi Pareyson. Scurt excurs asupra întrebării fundamentale a metafizicii
COSMIN DUMITRESCU, Probleme de logică a religiei în teologia dogmatică ortodoxă
HORIA PĂTRAŞCU, Sentimentul şi practica înstrăinării în monahism
NICOLAE GEORGESCU, Eduard Gruber şi destinele eminesciene
POMPILIU ALEXANDRU, La photographie, une phénoménologie de l’instant
CORINA IANE, Anonymity on the Internet and its psychological implications for communication

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Al X-lea Congres Internaţional al Societăţii de Sudii Kantiene de Limbă Franceză, Kant: teologie şi religie, Luxemburg, 5–8 octombrie 2011 (Rodica Croitoru)
"150 de ani de la întemeierea Asociaţiunii Astra (1861–2011)", Sesiune ştiinţifică, Bucureşti, 25 octombrie, 2011 (Mihai Popa)

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Cercetări logico-filosofice, Bucureşti, Editura Tehnică, 2009
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Fundamentele logico-filosofice ale filosofiei pentadice
OVIDIU G. GRAMA, Mai mult decât o culegere de studii

NOTE DE LECTURĂ
Alexandru Surdu, Izvoare de filosofie românească, Eseuri apărute în revista „Clipa” – Magazinul actualităţii culturale româneşti, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, 162 p
Rumänisches Goethe-Jahrbuch, Band 1, Bukarest, Editura Paideia, 2011, 376 p.
George Guţu (Ed./Hrsg.), Naraţiune şi identitate la Hans Bergel / Erzählung und Identität bei Hans Bergel, Bucureşti, Editura Paideia, 2011, 216 p.
Thomas Hobbes, Despre om şi societate [Leviathan, cap. XIII–XVIII], trad. de Ovidiu G. Grama şi Mona Mamulea, Bucureşti, Editura All, 2011, 102 p.
Florentin Sorescu, Arca lui Iona, Timişoara, Editura Brumar, 96 p.
Pavel Pereş, Mântuiţi inimile noastre, Bucureşti, Editura Lucman, 2010, 216 p.
„Cahiers Emil Cioran. Approches Critiques”, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Éditions Les Sept Dormants, Leuven, 1998–2010
Scriitori braşoveni astrişti


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române