Cercetări filosofico-psihologice, anul III, nr. 1, 2011


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul III, nr. 1, 2011

SUMAR / EXTRASE


STUDII ŞI CERCETĂRI
ALEXANDRU SURDU, Teoria generală a sistemelor
HANS LENK, Maximale Leistung trotz inneren Konflikten
NIELS ÖFFENBERGER, Die Oppositionstheorie aus der Sicht Tetravalenz
MIHAI D. VASILE, Divinul în metafizica lui Origen
VICTOR EMANUEL GICA, Problema non-contradicţiei în dialogurile platoniciene
GABRIEL ILIESCU, Argumentare şi logică modală
AUREL PERA, Gândirea matematică – un model de reprezentare, proiectare şi creativitate
GABRIELA FLORENŢA POPESCU, IOANA OMER, Dimensiuni compensatorii ale stresului la nivel organizaţional
MARIA-ELENA OSICEANU, Personalitatea multiplă: disociere psihică sau tulburare de identitate?
MIHAI POPA, Unitatea stilistică a artei medievale româneşti
LUCIAN CHERATA, Etimologia cuvintelor ţigan şi (r)rom

TRADUCERI
pdf_ico.png EVANGHELOS MOUTSOPOULOS, Despre subiectivitatea funciară a judecăţii estetice (traducere şi prezentare de Rodica Croitoru)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a III-a, „Pagini despre sufletul românesc”, Iaşi, 2011 (Victor Emanuel Gica)
Centenarul naşterii lui Emil Cioran, Ediţia a XVII-a a Colocviului Internaţional „Emil Cioran”, Sibiu – Cisnădioara – Răşinari, 2011 (Marius Dobre)
Simpozionul Naţional Emil Cioran, Sensuri metafizice, etice şi estetice ale operei, Bucureşti, 2011 (Viorel Cernica)
Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, Târgu Mureş, 2011 (Eugeniu Nistor)

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv:
ALEXANDRU SURDU, Teoria formelor logico-clasice, Bucureşti, Editura Tehnică, 2008

VIOREL VIZUREANU, Teoria formelor logico-clasice – pledoarie pentru logică
DRAGOŞ POPESCU, Noţiunea, judecata şi raţionamentul ca forme ale gândirii

NOTE DE LECTURĂ
Mihai Vinereanu, Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, 2009 (Adrian Rezeanu)
Adrian Mircea Dobre, Filosofie socială în context interbelic la C. Rădulescu-Motru, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011 (Mihai Popa)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române