Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 1, 2016


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul VIII, nr. 1, 2016


S U M A R


STUDII ȘI CERCETĂRI
ALEXANDRU BOBOC, Der Präferenzbegriff in der modernen Normenlogik
CORNEL HARANGUȘ, Argumentul ontologic
TEODOR VIDAM, Concepția etică a lui Max Scheler
DANIEL COJANU, Rolul imaginaţiei simbolice în cunoaşterea metafizică    
ȘTEFAN BOLEA, Fisurarea citadelei identității în Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului Hyde
DRAGOȘ CÎRNECI, Neuroscience Can Help to Build Personal Effectiveness
ILINCA BĂLAȘ, Despre complexul matern și integrarea animei: Balaurul cel cu șapte capete
LIDIA CALCIU, Problema puer aeternus: două studii de caz despre adolescenţa perpetuă
CONSTANTIN STROE, Hristoitie şi morala lui „râsu-plânsu” la Anton Pann
MIHAI PETRU CRAIOVAN, Imaginea de sine și stilul de manifestare a personalității la români
VIOREL IULIAN TĂNASE, TITI PARASCHIV, Provocări informaționale ale ființei umane
IRINA HOLDEVICI, BARBARA CRĂCIUN, Hipnoterapia în managementul durerii – o abordare empirică

NOTE ȘI REFLECŢII
MIRCEA MARICA, The Unbearable Incompleteness of the Output Legitimacy

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Filosofia pentadică I. Problema transcendenței, Editura Academiei Române și Editura Herald, București, 2012; Filosofia pentadică II. Teoria subsistenței, Editura Academiei Române, București şi Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2012
HORIA DULVAC, Un nou sistem categorial filosofic: filosofia pentadică

VIAŢA ȘTIINŢIFICĂ
Prof. dr. dr. h.c. mult. Hans Lenk – Doctor honoris causa al Universității „Titu Maiorescu” din București
VIOREL IULIAN TĂNASE, Laudatio dlui prof. dr. dr. h.c. mult. Hans Lenk, profesor emerit al Universității din Karlsruhe
Prof. dr. dr. h.c. mult. HANS LENK, Despre succes în sportul de performanță
Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, Ediţia a VIII-a, Logos, cuvânt, rostire, 20–21 mai 2016, Sâmbăta de Sus (Victor Emanuel Gica)
Amurgul unui for filosofic. Ultimul număr al revistei „Diotima” (Rodica Croitoru)

NOTE DE LECTURĂ
Maria-Elena Osiceanu, Personalitate și personaj. Particularități ale interacțiunii dinamice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 434 p. (Gabriela Florența Popescu)
Cornelia Rada, Cristina Faludi (coord.), Funcții și disfuncții ale familiei contemporane. O abordare socio-psiho-medicală, București, Editura Universitară, 2015, 240 p. (Bogdan Ionescu)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române