Cercetări filosofico-psihologice, anul II, nr. 2, 2010


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul II, nr. 2, 2010

SUMAR

STUDII ŞI CERCETĂRI

ALEXANDRU SURDU, Cantemir şi logica istoriei
NIELS ÖFFENBERGER, DOROTHEE M. BENIRSCHKE, Die Umkehrung
strikt partikulärer Urteilsarten aus der Sicht der Tetravalenz
MIHAI D. VASILE, The Transcendence from Lucian Blaga’s „Historical Being” to C.G. Jung’s Archetypal Unconscious
ILIE PINTEA, Concepţia lui Mircea Florian despre cunoaştere
SORIN ARDELEANU, Teoria silogismului judiciar la Paul Georgescu şi Mircea I. Manolescu
LIVIA DURAC, Nonverbal Language Related to Constitutive Elements of Semiotics
AUREL PERA, Relaţia motivaţie-comportament-acţiune în activitatea de învăţare a matematicii
MARIA-ELENA OSICEANU, Narcisism şi personalitate narcisică
MARGARETA MODREA, Diversitate şi flexibilitate metodologică în activitatea psihologului şcolar
SIMONA MARIA GLĂVEANU, Particularităţi etno-culturale în educaţia adulţilor
GEORGE CORBU, Epigramiştii despre adevăr şi minciună

TRADUCERI
EVANGHELOS MOUTSOPOULOS, Kairicitate şi libertate (traducere şi prezentare de Rodica Croitoru)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Laudatio für Professor Dr., Dr. h.c. mult. Hans Lenk, anlässlich der Verleihung des Ethikpreises des DOSB, am 5. Mai 2010 in Berlin (Prof. Dr. Dietmar Mieth)
Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a II-a, „Bucuriile simple”, Arad, 2010 (Dragoş Popescu)
Al XXXIII-lea Congres Internaţional al Asociaţiilor de Filosofie de Limba Franceză „Acţiunea. Gândirea vieţii – activismul gândirii”, august, 2010 (Rodica Croitoru)
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Comunicare, context, interdisciplinaritate”, Târgu-Mureş, 2010 (Eugeniu Nistor)

NOTE DE LECTURĂ
Marius Dobre, Certitudinile unui sceptic – Emil Cioran, Bucureşti, Editura Trei, 2008 (Dragoş Popescu)
Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 (Ioan Alexandru)
Ion Didilescu, Universitari din alte vremuri, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2010 (Victor Emanuel Gica)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române