Cercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 1, 2012


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul IV, nr. 1, 2012

SUMAR / EXTRASE


STUDII ŞI CERCETĂRI
ALEXANDRU SURDU, Bemerkungen zur Frage der Entstehung der mehrwertigen Logik in der Gestalt der Trivalenz und Tetravalenz
ALEXANDRU BOBOC, Limbaj şi timp în comportamentul uman şi în comunicare
TEODOR VIDAM, Legalitate şi moralitate la E. Sperantia
MIRCEA MARICA, Overcoming Material Typification in Open Infinity. In Defense of Husserl’s Eidetic Variation
MONA MARICA, I Do Have Reasons to Believe It Is a Church. Dretske’s New Case against Closure vs. Transmission Failure
CONSTANTIN STROE, Contribuţia lui Grigore Tăuşan la receptarea eticii lui Kant în filosofia românească
NICOLAE GEORGESCU, Eminescu şi virgula
RADU BĂLĂUŢĂ, Maestrul şi Margareta. Scurtă perspectivă jungiană asupra personajului Woland

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a IV-a, „La început era Cuvântul”,Constanţa, 17-18 mai 2012 (Victor Emanuel Gica)
Al XXXIV-lea Congres al Asociaţiilor de Filosofie de Limba Franceză,Louvain-La-Neuve – Bruxelles, 21-25 august 2012 (Rodica Croitoru)
Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXXII-a,Lancrăm – Sebeş – Alba Iulia, 6-9 mai 2012 (Mihai R. Nistor)
Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a XII-a, Târgu-Mureş, 23-28 mai 2012 (Alexandru Nistor)

OPINII DESPRE CĂRŢI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, A sufletului românesc cinstire, EdituraRenaissance, Bucureşti, 2011
DRAGOŞ POPESCU, Pe marginea unei cărţi despre sufletul românesc
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, Întru cinstirea sufletului românesc


NOTE DE LECTURĂ
Rodica Croitoru, Fericire şi lege morală la Kant (Happiness and Moral Law in Kant), Bucharest, BIC ALL Publishing House, 2008, 190 p. (E. Moutsopoulos)
Marius Dobre, Victor Emanuel Gica, Dragoş Popescu, Filosofia lui Mircea Vulcănescu, Piteşti: Paralela 45, 2011, 200 p. (Romina Surugiu)
Genoveva Preda, Destinul unui spectacol: „Cioran, l’homme à fragments”, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2011, 336 p. (Marius Dobre)
Ioan Alexandru, Democraţia constituţională – utopie şi/sau realitate, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 328 p. (Ion Craiovan)

pdf_ico.png IN MEMORIAM CORNEL MIHAI IONESCU
CORNEL MIHAI IONESCU, Descartes şi poezia. Mathesis universalis şi hermeneutică
MARIA IROD, Viaţa ca afereză
DRAGOŞ POPESCU, Ştiinţa Inorogului
Cornel Mihai Ionescu: Bibliografia unui palimpsest (Titus Lates)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române