Cercetări filosofico-psihologice, anul VI, nr. 2, 2014


pdf_ico.png Cercetări filosofico-psihologice, anul VI, nr. 2, 2014


S U M A R


STUDII ŞI CERCETĂRI

ALEXANDRU SURDU, De la caligrafie la Filocalie
HANS LENK, Herculean “Myth” Aspects of Athletics
ALEXANDRU BOBOC, Zur Leibniz-Rezeption in der Rumänischen Kultur
VIOREL CERNICA, Observaţie asupra originii gândirii
CONSTANTIN STROE, Etica – Ştiinţa virtuţii la Simion Bărnuţiu
COSTEL MATEI, Noi posibilităţi normative în contextul relaţiilor sociale generate de globalizare
ADELA MAGDALENA CIOBANU, LUMINIȚA DOBRE, CAMELIA POPA, BOGDAN DANCIU, Tulburarea de personalitate paranoidă – caracteristici clinice
ADELA MAGDALENA CIOBANU, MONICA CLAUDIA BOER, LUMINIȚA DOBRE, BOGDAN DANCIU, Episod depresiv suprapus peste tulburarea de personalitate borderline
ADELA MAGDALENA CIOBANU, MONICA CLAUDIA BOER, LUMINIȚA DOBRE, Tulburarea afectivă bipolară tip I – o abordare clinică

OPINII DESPRE CĂRȚI
În obiectiv: ALEXANDRU SURDU, Filosofia pentadică III Existenţa Nemijlocită, Editura Academiei Române, Bucureşti, Editura Ardealul, Târgu Mureş, 2014
ALEXANDRU BOBOC, Pe marginea unui nou moment al Filosofiei pentadice
DRAGOȘ POPESCU, Filosofia şi Existenţa Nemijlocită
VICTOR EMANUEL GICA, Arhitectonica Filosofiei pentadice în momentul Existenţei Nemijlocite

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

Sesiunea ştiinţifică dedicată domnitorului-cărturar Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 17–18 noiembrie 2014 (Ștefan-Dominic Georgescu)

NOTE DE LECTURĂ

Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu (coord.), Tulburarea depresivă – elemente de psihodiagnostic, terapii moderne și studii de caz, vol. II, București, Editura Academiei Române, 2014, 163 p. (Bogdan Ionescu)
Octavian Mândruţ, Elemente de epistemologie a geografiei, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2014 (Mihai Popa)


Publicații ale Institutului de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române