Cercetări filosofico-psihologice, anul VI, nr. 1, 2014